Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

iTender մրցույթներ

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

Մրցույթի անվանումը

--Ընտրել--

Ապրանք

Վառելիք
Սննդամթերք
Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր
Դեղորայք և պատվաստանյութեր
Ավտոպահեստամասեր
Շինանյութեր
Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ
Գրասենյակային և կենցաղային գույք և կահույք
Հանդերձանք և անկողնային պարագաներ
Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ
Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային պարագաներ
Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ
Ավտոմեքենաներ
Քիմիական նյութեր
Ծաղիկներ
Մալուխներ
Օրգանական ապակի, ПВХ, МДФ
Արիշտա
Սարքեր և սարքավորումներ
Կտորեղեն
Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ
Մաքրող և ախտահանող միջոցներ
Այլ ապրանքներ

Աշխատանք

Շինարարություն
Տպագրական աշխատանքներ
Ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Հովացման /սառեցման/ համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Ավտոմեքենաների գազաբալոնների տեղադրման աշխատանքներ
Վերականգնվող էներգետիկայի հետ կապված աշխատանքներ
Խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված շինարարական աշխատանքներ
Այլ աշխատանքներ

Ծառայություն

Ավիասպասարկում
Սարքերի և սարքավորումների սպասարկում
Տրանսպորտային փոխադրումներ
Ցուցանակների և գովազդային վահանակների պատրաստում և տեղադրում
Անվտանգության ծառայություններ
Աուդիտորական ծառայություններ
Իրավաբանական ծառայություններ
Հաշվապահական ծառայություններ
Բժշկական ծառայություններ
Ֆուրշետների և ճաշկերույթների կազմակերպում
Միջազգային բեռնափոխադրումներ
Փորձաքննության ծառայություններ
Ավտոտեխսպասարկման ծառայություններ
Կայքերի պատրաստման ծառայություններ
Լվացքի և մաքրման ծառայություններ
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
Համակարգչային ծրագրերի ներդրման և սպասարկման ծառայություններ
Ապահովագրական ծառայություններ
Մաքսային բրոկերի ծառայություններ
Վրանների վարձակալություն
LED լույսերի վարձակալություն
Միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Սեմինարների, կոնֆերանսների կազմակերպում
Հյուրանոցային ծառայություններ
Բեմական սարքավորումների տեղափոխում, տեղադրում, մոնտաժում, ապամոնտաժում
Համացանցի ծառայություններ
Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Հեղինակային հսկողության ծառայություններ
Չափագրման ծառայություններ
Այլ ծառայություններ
Ծածկագիր Մրցույթի տեսակը Ժամկետը սկիզբ/ավարտ

Անժամկետ տենդերներ

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

Անվանումը

Ծածկագիր

Տեսակը

Դիտել

Վառելիք

iTG-1

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Բենզին /ռեգուլյար, կտրոնային/

Վառելիք

Մանրածախ

Մինչև 10000 լիտր

լիտր

Մասնակցել

Բենզին /պրեմիում, կտրոնային/

Վառելիք

Մանրածախ

Մինչև 10000 լիտր

լիտր

Մասնակցել

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

iTG-3

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Գրասենյակային թուղթ /A4, A+ դաս, 70գ/մ2/

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

Մանրածախ

Մինչև 10 տուփ

տուփ

Մասնակցել

Գրասենյակային թուղթ /A4, A+ դաս, 80գ/մ2/

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

Մանրածախ

Մինչև 10 տուփ

տուփ

Մասնակցել

Տպագրական աշխատանքներ

iTL-2

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Այցեքարտ 1

Տպագրական աշխատանքներ

Մանրածախ

Մինչև 1000 հատ

հատ

Մասնակցել

Այցեքարտ 2

Տպագրական աշխատանքներ

Մանրածախ

Մինչև 1000 հատ

հատ

Մասնակցել

Կտորեղեն

iTG-20

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Կտոր 1

Կտորեղեն

Մանրածախ

Մինչև 300 գծմ

գծմ

Մասնակցել

Կտոր 2

Կտորեղեն

Մանրածախ

Մինչև 300 գծմ

գծմ

Մասնակցել

Շինանյութեր

iTG-6

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Ավազ /Լիթոիդային, 0-5մմ

Շինանյութեր

Մանրածախ

Մինչև 10 խ/մ

խ/մ

Մասնակցել

Ավազ /Լիթոիդային, 0-5մմ/

Շինանյութեր

Մեծածախ

10 խ/մ և ավելի

խ/մ

Մասնակցել

Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ

iTG-7

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Համակարգիչ 1

Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ

Մանրածախ

Մինչև 5 հատ

հատ

Մասնակցել

Համակարգիչ 2

Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ

Մանրածախ

Մինչև 5 հատ

հատ

Մասնակցել

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆՁԻ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

Անվանումը

Ծածկագիր

Տեսակը

Ժամկետը սկիզբ/ավարտ

Դիտել

Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն

Տեստ պՀ

բերքահավաք մեքենաներ

2019-11-12 11:15:36 - 2019-11-12 14:20:32

Դիտել

Future Systems

FS1236

գազեր

2019-11-12 08:03:44 - 2019-11-12 11:05:33

Դիտել

Future Systems

FS2365

բնական ջուր

2019-11-12 06:50:33 - 2019-11-12 09:50:28

Դիտել

Future Systems

AD25698

վառելիք

2019-11-12 06:48:58 - 2019-11-12 09:48:55

Դիտել

Future Systems

DF123698

վառելիք

2019-11-11 15:52:09 - 2019-11-12 08:46:48

Դիտել

Future Systems

456236

ըմպելիքներ, ծխախոտ և հարակից արտադրանք

2019-11-07 10:32:24 - 2019-11-30 13:31:00

Դիտել

Այլ մրցույթներ, մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

Անվանումը Կատեգորիա

--Ընտրել--

Ապրանք

Վառելիք
Սննդամթերք
Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր
Դեղորայք և պատվաստանյութեր
Ավտոպահեստամասեր
Շինանյութեր
Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ
Գրասենյակային և կենցաղային գույք և կահույք
Հանդերձանք և անկողնային պարագաներ
Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ
Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային պարագաներ
Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ
Ավտոմեքենաներ
Քիմիական նյութեր
Ծաղիկներ
Մալուխներ
Օրգանական ապակի, ПВХ, МДФ
Արիշտա
Սարքեր և սարքավորումներ
Կտորեղեն
Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ
Մաքրող և ախտահանող միջոցներ
Այլ ապրանքներ

Աշխատանք

Շինարարություն
Տպագրական աշխատանքներ
Ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Հովացման /սառեցման/ համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Ավտոմեքենաների գազաբալոնների տեղադրման աշխատանքներ
Վերականգնվող էներգետիկայի հետ կապված աշխատանքներ
Խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված շինարարական աշխատանքներ
Այլ աշխատանքներ

Ծառայություն

Ավիասպասարկում
Սարքերի և սարքավորումների սպասարկում
Տրանսպորտային փոխադրումներ
Ցուցանակների և գովազդային վահանակների պատրաստում և տեղադրում
Անվտանգության ծառայություններ
Աուդիտորական ծառայություններ
Իրավաբանական ծառայություններ
Հաշվապահական ծառայություններ
Բժշկական ծառայություններ
Ֆուրշետների և ճաշկերույթների կազմակերպում
Միջազգային բեռնափոխադրումներ
Փորձաքննության ծառայություններ
Ավտոտեխսպասարկման ծառայություններ
Կայքերի պատրաստման ծառայություններ
Լվացքի և մաքրման ծառայություններ
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
Համակարգչային ծրագրերի ներդրման և սպասարկման ծառայություններ
Ապահովագրական ծառայություններ
Մաքսային բրոկերի ծառայություններ
Վրանների վարձակալություն
LED լույսերի վարձակալություն
Միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Սեմինարների, կոնֆերանսների կազմակերպում
Հյուրանոցային ծառայություններ
Բեմական սարքավորումների տեղափոխում, տեղադրում, մոնտաժում, ապամոնտաժում
Համացանցի ծառայություններ
Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Հեղինակային հսկողության ծառայություններ
Չափագրման ծառայություններ
Այլ ծառայություններ
Ժամկետը սկիզբ/ավարտ Նախահաշվային գին ?
«Մշակութային հասարակություն» ՀԿ-ի կարիքների համար` ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՄՀ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-19/01 ծածկագրով արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման հայտարարություն և հրավեր: Այլ ծառայություններ 12.11.2019 - 14.11.2019 17:00 Տեսնել Բեռնել
ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար` անվտանգության ռենտգեն սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հրատապ մեկ անձի ձևով գնման ընթացակարգի մրցույթի հայտարարություն և հրավեր 19/1 Սարքեր և սարքավորումներ 12.11.2019 - 15.11.2019 11:00 Բեռնել
ՀՀ ոստիկանության համար շինարարական աշխատանքների կատարման ձեռք բերում ՀՀ Ո ԲՄԱՇՁԲ-2019-ՃՈ/ՇԻՆ-88 Շինարարություն 12.11.2019 - 23.12.2019 10:00 Բեռնել
"ՄԷԿ" ՓԲԸ կարիքների համար անվտանգության համակարգերի սարքավորումների մատակարարոում Սարքեր և սարքավորումներ 12.11.2019 - 22.12.2019 16:00 Բեռնել
Պառավաքարի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում, TTV-18 Խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված շինարարական աշխատանքներ 12.11.2019 - 10.12.2019 10:00 Տեսնել Բեռնել
Համաշխարհային Բանկի «Առևտրի խթանում և որակի ենթակառուցվածք» վարկային ծրագրի շրջանակներում«Ինժեներական քաղաքի լաբորատորիաների համար մեքենաների և PCB արտադրական սարքավորումների ձեռքբերում» միջազգային թիվ ICB No.TPQI-G-2.3.1.2/1 մրցույթի հայտարարում Սարքեր և սարքավորումներ 12.11.2019 - 24.12.2019 15:00 Բեռնել
«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից հայտարարված “ Մասիս, Ազատ, Ակնալիճ, Սևջուր-Ախթամար, Շենիկ, Քասախ, Աշտարակ, Փարփի, Ամբերդ, Շամիրամ և Թալին ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնում (երկու լոտով)” Ref#ISMP/ICB/CW–19/003 ծածկագրով շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման համար «Գնումների Հատուկ Ծանուցումը (ԳՀԾ)/Առաջարկներ Ներկայացնելու Հրավերը (ԱՆՀ)» “Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի (ՈՀԲԾ)” շրջանակներում: Շինարարություն 12.11.2019 - 26.12.2019 15:00 Բեռնել
«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից հայտարարված “Արտաշատ, Վեդի, Արարատ, Գառնի-Գեղարդ, Ջրվեժ-Ձորաղբյուր, Նաիրի, Եղվարդ, Հրազդան-Ջուր և Մարտունի ՋՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի վերականգնում (երկու լոտով)” Ref#ISMP/ICB/CW–19/002 ծածկագրով շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման համար «Գնումների Հատուկ Ծանուցումը (ԳՀԾ)/Առաջարկներ Ներկայացնելու Հրավերը (ԱՆՀ)» “Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի (ՈՀԲԾ)” շրջանակներում: Շինարարություն 12.11.2019 - 24.12.2019 15:00 Բեռնել
<<Վանաձորի Ե. Չարենցի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար դպրոցի պատուհանների և դռների մասնակի փոխման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված Վ12ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի փոփոխություն Այլ աշխատանքներ 12.11.2019 - 19.11.2019 12:00 Բեռնել
«Թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար տարածքի տեսաձայնագրման համակարգի տեղադրման ծառայության ձեռքբերման ԹԿՎԿ-ԳՀԾՁԲ-19/27 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր Այլ ծառայություններ 12.11.2019 - 19.11.2019 10:00 Տեսնել Բեռնել

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70