Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

iTender մրցույթները

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

Մրցույթի անվանումը

--Ընտրել--

Ապրանք

Վառելիք
Սննդամթերք
Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր
Դեղորայք և պատվաստանյութեր
Ավտոպահեստամասեր
Շինանյութեր
Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ
Գրասենյակային և կենցաղային գույք և կահույք
Հանդերձանք և անկողնային պարագաներ
Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ
Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային պարագաներ
Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ
Ավտոմեքենաներ
Քիմիական նյութեր
Ծաղիկներ
Մալուխներ
Օրգանական ապակի, ПВХ, МДФ
Արիշտա
Սարքեր և սարքավորումներ
Կտորեղեն
Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ
Մաքրող և ախտահանող միջոցներ
Այլ ապրանքներ

Աշխատանք

Շինարարություն
Տպագրական աշխատանքներ
Ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Հովացման /սառեցման/ համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Ավտոմեքենաների գազաբալոնների տեղադրման աշխատանքներ
Վերականգնվող էներգետիկայի հետ կապված աշխատանքներ
Խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված շինարարական աշխատանքներ
Այլ աշխատանքներ

Ծառայություն

Ավիասպասարկում
Սարքերի և սարքավորումների սպասարկում
Տրանսպորտային փոխադրումներ
Ցուցանակների և գովազդային վահանակների պատրաստում և տեղադրում
Անվտանգության ծառայություններ
Աուդիտորական ծառայություններ
Իրավաբանական ծառայություններ
Հաշվապահական ծառայություններ
Բժշկական ծառայություններ
Ֆուրշետների և ճաշկերույթների կազմակերպում
Միջազգային բեռնափոխադրումներ
Փորձաքննության ծառայություններ
Ավտոտեխսպասարկման ծառայություններ
Կայքերի պատրաստման ծառայություններ
Լվացքի և մաքրման ծառայություններ
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
Համակարգչային ծրագրերի ներդրման և սպասարկման ծառայություններ
Ապահովագրական ծառայություններ
Մաքսային բրոկերի ծառայություններ
Վրանների վարձակալություն
LED լույսերի վարձակալություն
Միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Սեմինարների, կոնֆերանսների կազմակերպում
Հյուրանոցային ծառայություններ
Բեմական սարքավորումների տեղափոխում, տեղադրում, մոնտաժում, ապամոնտաժում
Համացանցի ծառայություններ
Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Հեղինակային հսկողության ծառայություններ
Այլ ծառայություններ
Ծածկագիր Մրցույթի տեսակը Ժամկետը սկիզբ/ավարտ

Անժամկետ տենդերներ

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

Անվանումը

Ծածկագիր

Տեսակը

Դիտել

Վառելիք

iTG-1

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Բենզին /ռեգուլյար, կտրոնային/

Վառելիք

Մանրածախ

Մինչև 10000 լիտր

լիտր

Մասնակցել

Բենզին /պրեմիում, կտրոնային/

Վառելիք

Մանրածախ

Մինչև 10000 լիտր

լիտր

Մասնակցել

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

iTG-3

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Գրասենյակային թուղթ /A4, A+ դաս, 70գ/մ2/

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

Մանրածախ

Մինչև 10 տուփ

տուփ

Մասնակցել

Գրասենյակային թուղթ /A4, A+ դաս, 80գ/մ2/

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

Մանրածախ

Մինչև 10 տուփ

տուփ

Մասնակցել

Տպագրական աշխատանքներ

iTL-2

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Այցեքարտ 1

Տպագրական աշխատանքներ

Մանրածախ

Մինչև 1000 հատ

հատ

Մասնակցել

Այցեքարտ 2

Տպագրական աշխատանքներ

Մանրածախ

Մինչև 1000 հատ

հատ

Մասնակցել

Կտորեղեն

iTG-20

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Կտոր 1

Կտորեղեն

Մանրածախ

Մինչև 300 գծմ

գծմ

Մասնակցել

Կտոր 2

Կտորեղեն

Մանրածախ

Մինչև 300 գծմ

գծմ

Մասնակցել

Շինանյութեր

iTG-6

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Ավազ /Լիթոիդային, 0-5մմ

Շինանյութեր

Մանրածախ

Մինչև 10 խ/մ

խ/մ

Մասնակցել

Ավազ /Լիթոիդային, 0-5մմ/

Շինանյութեր

Մեծածախ

10 խ/մ և ավելի

խ/մ

Մասնակցել

Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ

iTG-7

Անժամկետ

Գնման առարկայի անվանումը

Կատեգորիա

Տեսակը

Սահմանաչափ

Չափման միավոր

Դիտել

Համակարգիչ 1

Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ

Մանրածախ

Մինչև 5 հատ

հատ

Մասնակցել

Համակարգիչ 2

Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ

Մանրածախ

Մինչև 5 հատ

հատ

Մասնակցել

Այլ մրցույթներ, մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

Անվանումը Կատեգորիա

--Ընտրել--

Ապրանք

Վառելիք
Սննդամթերք
Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր
Դեղորայք և պատվաստանյութեր
Ավտոպահեստամասեր
Շինանյութեր
Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ
Գրասենյակային և կենցաղային գույք և կահույք
Հանդերձանք և անկողնային պարագաներ
Տնտեսական, սանհիգիենիկ և լվացքի միջոցներ
Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային պարագաներ
Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ
Ավտոմեքենաներ
Քիմիական նյութեր
Ծաղիկներ
Մալուխներ
Օրգանական ապակի, ПВХ, МДФ
Արիշտա
Սարքեր և սարքավորումներ
Կտորեղեն
Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ
Մաքրող և ախտահանող միջոցներ
Այլ ապրանքներ

Աշխատանք

Շինարարություն
Տպագրական աշխատանքներ
Ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Հովացման /սառեցման/ համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ
Ավտոմեքենաների գազաբալոնների տեղադրման աշխատանքներ
Վերականգնվող էներգետիկայի հետ կապված աշխատանքներ
Խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված շինարարական աշխատանքներ
Այլ աշխատանքներ

Ծառայություն

Ավիասպասարկում
Սարքերի և սարքավորումների սպասարկում
Տրանսպորտային փոխադրումներ
Ցուցանակների և գովազդային վահանակների պատրաստում և տեղադրում
Անվտանգության ծառայություններ
Աուդիտորական ծառայություններ
Իրավաբանական ծառայություններ
Հաշվապահական ծառայություններ
Բժշկական ծառայություններ
Ֆուրշետների և ճաշկերույթների կազմակերպում
Միջազգային բեռնափոխադրումներ
Փորձաքննության ծառայություններ
Ավտոտեխսպասարկման ծառայություններ
Կայքերի պատրաստման ծառայություններ
Լվացքի և մաքրման ծառայություններ
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
Համակարգչային ծրագրերի ներդրման և սպասարկման ծառայություններ
Ապահովագրական ծառայություններ
Մաքսային բրոկերի ծառայություններ
Վրանների վարձակալություն
LED լույսերի վարձակալություն
Միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Սեմինարների, կոնֆերանսների կազմակերպում
Հյուրանոցային ծառայություններ
Բեմական սարքավորումների տեղափոխում, տեղադրում, մոնտաժում, ապամոնտաժում
Համացանցի ծառայություններ
Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Հեղինակային հսկողության ծառայություններ
Այլ ծառայություններ
Ժամկետը սկիզբ/ավարտ Նախահաշվային գին ?
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Փարպիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Փարպի համայնքի տանիքները արևային վահանակներով ծածկման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄ-ՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ -19/04 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի հայտարարություն Այլ աշխատանքներ 21.08.2019 - 28.08.2019 14:00 Տեսնել Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/60» ծածկագրով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվություն Այլ ապրանքներ 21.08.2019 - 21.08.2020 12:43 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված «ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2019/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն Համակարգիչներ և պատճենահանող սարքավորումներ 21.08.2019 - 21.08.2020 12:54 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի կարիքների համար կազմակերպված ՀՆԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/58 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն Այլ ապրանքներ 21.08.2019 - 21.08.2020 13:31 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ-ի կողմից հայտարարված ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2019/2 ծածկագրով ԷԱՃ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն Դեղորայք և պատվաստանյութեր 21.08.2019 - 21.08.2020 14:07 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ ՀՀ Ո կարիքների համար կենցաղային ապրանքների ձեռքբերման N ՀՀ Ո ԳՀԱՊՁԲ-2019-ՊՊԳՎ/ԿԵՆՑ ծածկագրով 21.08.2019 թ. կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն Գրասենյակային և կենցաղային գույք և կահույք 21.08.2019 - 21.08.2020 14:07 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի ԲԿ ՓԲԸ-ի կողմից հայտարարված ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2019/6 ծածկագրով ԷԱՃ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն Դեղորայք և պատվաստանյութեր 21.08.2019 - 21.08.2020 14:08 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/72 ծածկագրով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագիր մասին հայտարարություն Այլ աշխատանքներ 21.08.2019 - 21.08.2020 14:09 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ ՀՀ ԳԱԱ <Հայկենսատեխնոլոգիա> ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից կազմակերպված <ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-19/44> ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն Այլ ապրանքներ 21.08.2019 - 21.08.2020 14:15 Բեռնել
Մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ ՀՀՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի մասին հայտարարություն Այլ ապրանքներ 21.08.2019 - 21.08.2020 14:25 Բեռնել

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70