Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

iTender մրցույթները

Մրցույթի անվանումը Ծածկագիր Մրցույթի տեսակը Ժամկետը սկիզբ/ավարտ

Այլ մրցույթներ, մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ

Անվանումը Կատեգորիա Ժամկետը սկիզբ/ավարտ Նախահաշվային գին ?
Եղեգնաձորի Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ-ի 2020թ-ի վառելիքի ձեռք բերում 20-4 Վառելիք 23.01.2020 20:20 - 29.01.2020 14:00 - Բեռնել
Գյումրու քաղաքապետարանի կարիքների համար Թափառող կենդանիների վնասազերծման ծառայությունների ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ Այլ ծառայություններ 23.01.2020 16:28 - 27.01.2020 10:00 - Բեռնել
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/32 ծածկագրով թղթի և թունավոր նյութերից պատրաստված թափոնների համար թափոնատեղերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում 23.01.2020 15:59 - 04.03.2020 11:00 - Բեռնել
<<Կապանի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ կարիքների համար ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր 23.01.2020 19:24 - 30.01.2020 09:30 Տեսնել Բեռնել
«Թիվ 16 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական պարագաների ձեռքբերման Թ16ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-20/03 ծածկագրով հայտարարույթուն և հրավեր Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ 23.01.2020 18:43 - 30.01.2020 12:00 Տեսնել Բեռնել
«Թիվ 16 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման Թ16ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր Քիմիական նյութեր 23.01.2020 18:40 - 30.01.2020 11:00 Տեսնել Բեռնել
«Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» համայնքային հիմնարկի կարիքների համար հեղուկացիր սարքի ձեռքբերման ԵԱՍՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր Սարքեր և սարքավորումներ 23.01.2020 18:36 - 30.01.2020 11:00 Տեսնել Բեռնել
«Թիվ 9 մանկական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի ձեռքբերման Թ9ՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-ԴԵՂ-2020 ծածկագրով հայտարարություն և հրավեր Դեղորայք և պատվաստանյութեր 23.01.2020 18:23 - 30.01.2020 12:00 Տեսնել Բեռնել
Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված «ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2020/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր Դեղորայք և պատվաստանյութեր 23.01.2020 18:06 - 03.02.2020 17:00 - Բեռնել
«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՀԿՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Այլ ծառայություններ 23.01.2020 17:47 - 01.02.2020 16:00 Տեսնել Բեռնել

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70