Զգա մրցակցության առավելությունը

Բոլորը տեսնելու համար պետք է գրանցվեք համակարգում

iTender մրցույթները

Մրցույթի անվանումը Ծածկագիր Մրցույթի տեսակը Ժամկետը սկիզբ/ավարտ

Այլ մրցույթներ, մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ

Անվանումը Կատեգորիա Ժամկետը սկիզբ/ավարտ Նախահաշվային գին ?
«Գույքի գնահատման և աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների նպատակով «ԳԳԱ-ԳՀԾՁԲ-20-Շ/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն ու հրավեր Այլ ծառայություններ 27.05.2020 11:39 - 03.06.2020 11:00 Տեսնել Բեռնել
ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայության կարիքների համար` հանդերձանքի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն եվ հրավեր 20/16 Հագուստ /հատուկ հագուստ, արտահագուստ, սպորտային հագուստ, ներքնազգեստներ/ 27.05.2020 11:00 - 05.06.2020 11:00 - Բեռնել
Վաղարշապատի հիվանդանոց ՊՓԲԸ-ի կարիքների համար կազմակերպված ՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/21 ծածկագրով լաբորատոր նյութերի ձեռքբերում ՀՀ Գնումների օրենքի 15/6կետով Լաբորատոր նյութեր 27.05.2020 10:37 - 03.06.2020 12:00 - Բեռնել
ԵՊԲՀ կարիքների համար ԲՆԱ գործիքների և պարագաների ձեռքբերում Բժշկական սարքավորումներ, գործիքներ և պարագաներ 27.05.2020 10:10 - 05.06.2020 10:00 Տեսնել Բեռնել
Կոյուղագծի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ Որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ 27.05.2020 10:08 - 03.06.2020 10:00 Տեսնել Բեռնել
ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԿ ՓԲԸ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ Թերապեվտիկ դեղամիջոցներ 27.05.2020 09:25 - 03.06.2020 15:45 Տեսնել Բեռնել
ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԲԿ ՓԲԸ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ Վառելիք 27.05.2020 09:25 - 03.06.2020 15:45 Տեսնել Բեռնել
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/76 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքներ Շինարարություն 27.05.2020 11:18 - 08.07.2020 10:00 Տեսնել Բեռնել
«Լոռու մարզի Լեռնահովիտ գյուղի ցածր ճնշման ստորգետնյա գազատարների վթարային հատվածների վերատեղադրում» օբյեկտի շինհավաքակցման աշխատանքների ձեռքբերում Այլ շինարարական աշխատանքներ 26.05.2020 11:55 - 05.06.2020 09:30 - Բեռնել
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Ջրվեժի ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» օբյեկտի շինարարական(շինհավաքակցման) աշխատանքների ձեռքբերում Այլ շինարարական աշխատանքներ 25.05.2020 11:52 - 04.06.2020 09:30 - Բեռնել

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70