Կիսվել
Զգա մրցակցության առավելությունը Գնի՛ր և վաճառի՛ր տենդերների միջոցով

Ծառայությունների փաթեթներ

1. Գնումների պլանավորում

Համակարգի միջոցով Պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորում, ներառյալ վերջինիս վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթերը, Համակարգում առկա գնման առարկաների (ներառյալ համապատասխան CPV կոդերը, տեխնիկական բնութագրերը և շուկայական գները) մեծ բազայի օգնությամբ գնումների պլանի կազմում կամ փոփոխություն, ցանկից համապատասխան գնման առարկաների ընտրության միջոցով:

2. Գնման գործընթացի կազմակերպում

Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, մեկ անձից գնման գործընթացների կազմակերպում, մրցակցային ձեւերի փաստաթղթաշրջանառության ավտոմատացում՝ օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի ձեւավորում Համակարգի միջոցով:

3. Պայմանագրերի կառավարում

Համակարգի միջոցով կնքված յուրաքանչյուր պայմանագրի շրջանակներում պատվերների իրականացում, պահեստի շարժին հետևելու հնարավորություն, յուրաքանչյուր պատվերի համար հանձնման-ընդունման փաստաթղթերի ավտոմատ կերպով կազմում

Փաթեթներում ներառված չեն գնումների համակարգողի ծառայությունները Բոլոր փաթեթների ժամկետները 1 տարի են

Ընտրել փաթեթը

Մեկ անձից գնման գործընթացներ

0 դրամ

Մրցակցային ձևերի ընթացակարգեր

0 դրամ

Միասին՝ մեկ անձից և մրցակցային ձևերի ընթացակարգեր

0 դրամ

Հարգելի գործընկեր

Հարգելի գործընկեր

Այս հնարավորությունը հասանելի է գրանցված Մասնավոր ընկերությունների համար

Հարգելի գործընկեր

Այս հնարավորությունը հասանելի կլինի «Գոլդ» փաթեթ ընտրելու դեպքում

Հարգելի գործընկեր

Այս հնարավորությունը հասանելի կլինի «Պրեմիում» կամ «Գոլդ» փաթեթ ընտրելու դեպքում

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70