Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

Ծառայությունների փաթեթներ

1. Գնումների պլանավորում

Համակարգի միջոցով Պատասխանատու ստորաբաժանման ձևավորում, ներառյալ վերջինիս վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթերը, Համակարգում առկա գնման առարկաների (ներառյալ համապատասխան CPV կոդերը, տեխնիկական բնութագրերը և շուկայական գները) մեծ բազայի օգնությամբ գնումների պլանի կազմում կամ փոփոխություն, ցանկից համապատասխան գնման առարկաների ընտրության միջոցով:

2. Գնման գործընթացի կազմակերպում

Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, մեկ անձից գնման գործընթացների կազմակերպում, մրցակցային ձեւերի փաստաթղթաշրջանառության ավտոմատացում՝ օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի ձեւավորում Համակարգի միջոցով:

3. Պայմանագրերի կառավարում

Համակարգի միջոցով կնքված յուրաքանչյուր պայմանագրի շրջանակներում պատվերների իրականացում, պահեստի շարժին հետևելու հնարավորություն, յուրաքանչյուր պատվերի համար հանձնման-ընդունման փաստաթղթերի ավտոմատ կերպով կազմում

Փաթեթներում ներառված չեն գնումների համակարգողի ծառայությունները Բոլոր փաթեթների ժամկետները 1 տարի են
Փորձնական տարբերակ

Ընտրել փաթեթը

Մեկ անձից գնման գործընթացներ

0 դրամ

Մրցակցային ձևերի ընթացակարգեր

0 դրամ

Միասին՝ մեկ անձից և մրցակցային ձևերի ընթացակարգեր

0 դրամ

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70