Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

Փաթեթներ

Տարբեր տեսակի ֆիլտրներից օգտվելու հնարավորություն
ՀՀ-ում տեղի ունեցող տենդերների վիճակագրությունից օգտվելու հնարավորություն
iTender-ի մրցույթների փաթեթների ստացում և մասնակցություն
iTender հարթակում որպես գործընկեր ներկայացնելու հնարավորություն
Այլ մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/
Այլ մրցույթների մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ
Մրցույթների փաթեթների անվճար պատրաստում*
Պետական գնումների աջակցություն /բանավոր խորհրդատվություն/
Գնումների մասին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցում
Պետական գնումների պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն
Պետական գնումների բողոքարկման խորհրդատվություն
Նախահաշվային գնի տրամադրում
Ժամկետներ և գներ
Անվճար փաթեթ
Էկոնոմ փաթեթ
Գնել
Պրեմիում փաթեթ
4 հատ/2 հատ/1 հատ/չկա
Գնել
Գոլդ փաթեթ
6 հատ/4 հատ/2 հատ/1 հատ
Գնել
*Պետական գնումներ, մինչև 5 չափաբաժին: Քանակները նշված են համապատասխանաբար ըստ ժամկետների։
Ծառայությունները երաշխավորված են
Ծառայությունները արդյունավետ չլինելու կամ մատուցված ծառայություններից հիմնավորված դժգոհ լինելու դեպքում վճարված գումարը վերադարձվում է: Մնացած ժամկետում ծառայությունները մատուցվում են ԱՆՎՃԱՐ: Արդյունավետ չլինել է համարվում, երբ համակարգում երեք և ավելի ամիսներով գրանցվելուց հետո ստացվել են 10-ից պակաս տենդերի հրավերներ:

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70