Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

Փաթեթներ

Համակարգի միջոցով տենդերներ կազմակերպելու հնարավորություն,
ՙՙԱնժամկետ տենդերներ՞՞ հարթակից գնումներ և վաճառքներ անելու հնարավորություն
Տարբեր տեսակի ֆիլտրներից օգտվելու հնարավորություն
ՀՀ-ում տեղի ունեցող տենդերների վիճակագրությունից օգտվելու հնարավորություն
iTender-ի մրցույթների փաթեթների ստացում և մասնակցություն
iTender հարթակում որպես գործընկեր ներկայացնելու հնարավորություն
Այլ մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/
Այլ մրցույթների մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ
Մրցույթների փաթեթների պատրաստման խորհրդատվություն
Պետական գնումների աջակցություն /բանավոր խորհրդատվություն/
Գնումների մասին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցում
Պետական գնումների պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն
Պետական գնումների բողոքարկման խորհրդատվություն
Նախահաշվային գնի տրամադրում
Ժամկետներ և գներ
Անվճար փաթեթ
Էկոնոմ փաթեթ
Գնել
Պրեմիում փաթեթ
Գնել
Գոլդ փաթեթ
Գնել
*10 օր անվճար փորձաշրջան։
*Պետական գնումներ, մինչև 5 չափաբաժին: Քանակները նշված են համապատասխանաբար ըստ ժամկետների։
Ծառայությունները երաշխավորված են
Ծառայությունները արդյունավետ չլինելու կամ մատուցված ծառայություններից հիմնավորված դժգոհ լինելու դեպքում վճարված գումարը վերադարձվում է: Մնացած ժամկետում ծառայությունները մատուցվում են ԱՆՎՃԱՐ: Արդյունավետ չլինել է համարվում, երբ համակարգում երեք և ավելի ամիսներով գրանցվելուց հետո ստացվել են 10-ից պակաս տենդերի հրավերներ:

Ուշադրություն!!!

Փաթեթների պատրաստման մեջ չի մտնում հաղթելուց հետո փաստաթղթերի պատրաստումը, պայմանագրի կատարման ընթացքում և/կամ ավարտին ընդունման-հանձնման արձանագրությունների պատրաստումը, armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգում դրանց բեռնումը:

ProTender թիմը պատասխանատվություն չի կրում armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով մասնակցության ժամանակ առաջացած ծրագրային ցանկացած խնդրի համար /հայտերի չբեռնվել, ֆայլերի վնասվել և այլն/:

Նշված փաթեթների շրջանակներում մրցույթների փաթեթների պատրաստման համար անհրաժեշտ է դիմել մինչև մրցույթների հայտերի բացման օրվանից 2 օր առաջ՝ ներկայացնելով փաթեթների պատրաստման համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվությունը: Նշված ժամկետից հետո դիմելու դեպքում փաթեթները չեն պատրաստվում:

Մրցույթի հայտի մերժման դեպքում ծառայության գումարը վերադարձնում ենք և հաջորդ 3 մրցույթների մասնակցությունը կատարվում է անվճար:

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70