Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

Փաթեթներ

Համակարգի միջոցով տենդերներ կազմակերպելու և մասնակցելու հնարավորություն
« Անժամկետ տենդերներ » հարթակից գնումներ և վաճառքներ անելու հնարավորություն
Տարբեր տեսակի ֆիլտրներից օգտվելու հնարավորություն
ՀՀ-ում տեղի ունեցող տենդերների վիճակագրությունից օգտվելու հնարավորություն
iTender հարթակում որպես գործընկեր ներկայացնելու հնարավորություն
Այլ մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/
Այլ մրցույթների մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ
Պետական մրցույթներին համակարգի միջոցով մասնակցության հայտերի պատրաստում / անսահմանափակ /
Պետական գնումների խորհրդատվություն
Գնումների մասին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցում
Նախահաշվային գնի տրամադրում
Ժամկետներ և գներ
Անվճար փաթեթ
Էկոնոմ փաթեթ
Գնել
Պրեմիում փաթեթ
Գնել
Գոլդ փաթեթ
Գնել
Ծառայությունները երաշխավորված են
Ծառայությունները արդյունավետ չլինելու կամ մատուցված ծառայություններից հիմնավորված դժգոհ լինելու դեպքում վճարված գումարը վերադարձվում է: Մնացած ժամկետում ծառայությունները մատուցվում են ԱՆՎՃԱՐ:

Պետական մրցույթներին համակարգի միջոցով մասնակցության հայտերի պատրաստման գործիքից օգտվելիս, առկա է խմբագրման հնարավորություն և ProTender թիմը պատասխանատվություն չի կրում հայտի բովանդակության, դրա պատճառով մերժման համար։

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70