Զգա մրցակցության առավելությունը

Փաթեթներ

Համակարգի միջոցով տենդերներ կազմակերպելու և մասնակցելու հնարավորություն
« Անժամկետ տենդերներ » հարթակից գնումներ և վաճառքներ անելու հնարավորություն
Տարբեր տեսակի ֆիլտրներից օգտվելու հնարավորություն
ՀՀ-ում տեղի ունեցող տենդերների վիճակագրությունից օգտվելու հնարավորություն
Պետական մեկ անձից գնման գործընթացներին համակարգի միջոցով գնային առաջարկ ներկայացնելու հնարավորություն
iTender հարթակում որպես գործընկեր ներկայացնելու հնարավորություն
Այլ մրցույթների հրավերների ստացում /պետական և մասնավոր/
Այլ մրցույթների մասնակիցներ, գներ, հաղթողներ
Պետական մրցույթներին համակարգի միջոցով մասնակցության հայտերի, որակավորման և պայմանագրի ապահովումների պատրաստում / ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ /
Հաղթած տենդերների պահեստի ձևավորում, կառավարում, ընդունման-հանձնման արձանագրությունների և ակտերի՝ համակարգի միջոցով պատրաստում
Պետական գնումների խորհրդատվություն
Գնումների մասին օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցում
Նախահաշվային գնի տրամադրում
Ժամկետներ և գներ
Անվճար փաթեթ
Էկոնոմ փաթեթ
Գնել
Պրեմիում փաթեթ
Գնել
Գոլդ փաթեթ
Գնել
Ծառայությունները երաշխավորված են
Ծառայությունները արդյունավետ չլինելու կամ մատուցված ծառայություններից հիմնավորված դժգոհ լինելու դեպքում վճարված գումարը վերադարձվում է: Մնացած ժամկետում ծառայությունները մատուցվում են ԱՆՎՃԱՐ:

Պետական մրցույթներին համակարգի միջոցով մասնակցության հայտերի պատրաստման գործիքից օգտվելիս, առկա է խմբագրման հնարավորություն և ProTender թիմը պատասխանատվություն չի կրում հայտի բովանդակության, դրա պատճառով մերժման համար։

Հարգելի գործընկեր

Այս հնարավորությունը հասանելի է գրանցված Մասնավոր ընկերությունների համար

Հարգելի գործընկեր

Այս հնարավորությունը հասանելի կլինի «Գոլդ» փաթեթ ընտրելու դեպքում

Հարգելի գործընկեր

Այս հնարավորությունը հասանելի կլինի «Պրեմիում» կամ «Գոլդ» փաթեթ ընտրելու դեպքում

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70