Զգա մրցակցության առավելությունը
Զգա մրցակցության առավելությունը

Օգնություն

Հարգելի գործընկեր

Կայքի հետևյալ բաժնում ներկայացված է օգտակար տեղեկատվություն, որը նպատակ ունի օժանդակելու սույն համակարգից օգտվել ցանկացող անձանց՝ հստակ պատկերացում կազմելու համակարգի, մրցույթների կազմակերպման և ընդհանուր գործընթացների վերաբերյալ:

Տեղեկատվությունը կազմված է ըստ առանձին բաժինների, ֆունկցիաների և ներկայացված է դրանց մանրամասն նկարագրությունը:

Գլխավոր էջ

Տենդերներ- Այս բաժնում հրապարակվում են iTender համակարգի միջոցով կազմակերպված և հրապարակման ենթակա տենդերներն ու հարցումները, անժամկետ տենդերները,  ՀՀ –ում և ԼՂՀ-ում պետական և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից կազմակերպված բոլոր տենդերները՝ ըստ գնման առարկայի անվանման, ծածկագրի, տենդերի ժամկետների /սկիզբ, ավարտ/:

Վիճակագրություն- Այս բաժնում ավտոմատ կերպով ձևավորվում և հրապարակվում են կազմակերպված տենդերի մասին օգտակար վիճակագրական տվյալներ: Այս բաժնում կարելի է նշել ցանկացած ժամանակահատված և տեսենել, թե տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում քանի տենդեր է կազմակերպվել թե ընդհանուր, թե առանձին կատեգորիաներով: 

iTender կանոնակարգ- Այս բաժնում հրապարակված է iTender կանոնակարգը, որտեղ հստակ սահմանված են համակարգից օգտվող բոլոր կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները: Այն ժամանակ առ ժամանակ փոփոխում է՝ կատարելագործվելու նկատառումներից ելնելով, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է հաճախակի այցելել և տեղեկացված լինել վերջին փոփոխությունների մասին:

Տեղեկատվություն- Այս բաժնում պարբերաբար թարմացվում և հրապարակվում է iTender համակարգի վերաբերյալ օգտակար տեղեկություններ, համակարգի վերաբերյալ տեղի ունեցած փոփոխություններ, հայտարարություններ, ինչպես նաև տեղեկատվություն դասընթացների, սեմինարների, ելույթների վերաբերյալ և այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

Ձեր կարծիքը- Այս բաժնում անհրաժեշտ է պատասխանել տրված հարցերին և կատարել համակարգի գնահատում:  Մենք շատ ենք կարևորում այս բաժինը, քանզի այն նպատակ ունի համակարգից օգտվողների անկեղծ գնահատականների, դիտողությունների, բարձրաձայնած խնդիրների և անհարմարությունների միջոցով համակարգը կատարելագործել և այն դարձնել ավելի արդյունավետ և հարմարավետ՝ ի օգուտ բոլոր օգտագործողների: ProTender թիմը բաց է սույն համակարգին վերաբերող ցանկացած հարցի քննարկման համար: 

Մուտք/Գրանցում- Այս բաժնում տեղի է ունենում կազմակերպիչների և մասնակիցների գրանցումը և մուտքը համակարգի անձնական էջ: Համակարգից իրավունք ունեն օգտվելու բացառապես գրանված անձինք: Համակարգում գրանցումն անվճար է: Գրանցվելիս անհրաժեշտ է մանրամասն ուսումնասիրել գրանցման պայմանները, ծանոթանալ iTender կանոնակարգի հետ, խստագույնս հետևել առկա հուշումներին, ներկայացված ձևաչափերին, զերծ մնալ կեղծ տեղեկատվություն ներմուծելուց, քանի որ մուտքագրված տվյալները նախապես ստուգվելու է համակարգի օպերատորի համապատասխան բաժնի կողմից և միայն դրանից հետո համապատասխանող տվյալներով անձանց գրանցումն է հաստատվելու համակարգում:

Գրանցվելուց հետո մուտքագրված էլեկտրոնային փոստի հասցեին ստացվում է նամակ, որտեղ հետևելով հղմանը տեղի է ունենում գրանցման հաստատում: Այնուհետև համակարգի օպերատորի կողմից տեղի ունենում գրանցված անձանց տվյալների ստուգում: Գրանցված անձանց հաշիվները ակտիվացվում են, եթե մուտքագրված տվյալները համապատասխանում են իրականությանը, հակառակ դեպքում չեն ակտիվացվում և տվյալ անձը ստիպված պետք է ճշգրտի տվյալները: Երկու դեպքում էլ էլեկտրոնային փոստի միջոցով գրանցված անձինք տեղեկացվում են ակտիվացման մասին:

Որպես մասնակից գրանցված և հաջողությամբ ակտիվացված անձինք իրենց էլեկտրոնային փոստի հասցեին ստանում են նամակ, որում նշված է վեցանիշ PIN կոդ, որը խիստ գաղտնի է: Այդ կոդը անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր անգամ առաջարկ ներկայացնելիս: Արգելվում է կոդը տրամադրել կամ հասանելի դարձնել այլ անձանց, քանի որ դրանից բխող բոլոր հետևանքների համար պատասխանատու է բացառապես գրանցված մասնակիցը:

Համակարգում և որպես կազմակերպիչ և որպես մասնակից գրանցվելու համար, անհրաժեշտ է գրանցվել երկու տարբեր էլեկտրոնային հասցեներով:

Գրանցվելուց հետո թե կազմակերպիչները և թե մասնակիցները ունենում են իրենց համապատասխան անձնական էջերը: Հետագայում գրանցված անձինք հնարավորություն ունեն փոփոխել իրենց որոշ տվյալները: 

Որպես կազմակերպիչ գրանցված անձանց մոտ առկա են հետևյալ բաժինները.

iTender մրցույթներ բաժնում առկա են հետևյալ ենթաբաժինները.

Ավելացնել մրցույթ- Այս բաժնում ձևավորվում է մրցույթի պայմանները, ինչը իրենից ներկայացնում է կազմակերպվող տենդերին և հարցմանը վերաբերող ամբողջական տեղեկատվությունը՝ տենդերի և հարցման անցկացման ժամկետներ, գնման առարկա, գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշներ, գնման և վճարման պայմաններ և այլ: Տվյալ բաժնում առկա են տենդերի և հարցման պայմանների ձևավորման համար բոլոր անհրաժեշտ հուշումներն ու մասնագիտական խորհուրդները: Խորհուրդ է տրվում հետևել դրանց՝ տենդերն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար:

Ակտիվ տենդերներ- Սրանք այն տենդերներն են, որոնք տվյալ պահին ակտիվ են, որոնց վերջնաժամկետները դեռևս ավարտված չեն:

Խմբագրվող տենդերներ- Այստեղ պահպանվում են այն տենդերները, որոնք դեռևս հրապարակված չեն և գտնվում են ձևավորման փուլում:

Ավարտված տենդերներ- Այստեղ գտնվում են այն տենդերները, որոնց ժամկետներն ավարտված են և գտնվում են գնահատման փուլում: Տենդերի վերջնաժամկետից հետո կազմակերպիչը սահմանում է գնահատման արդյունքների ամփոփման ժամկետ և պարտավոր է սահմանված ժամկետում իրականացնի տենդերի ամբողջական գնահատում: Տենդերի գնահատման ընթացքին հնարավորություն ունեն հետևելու նաև տվյալ տենդերի բոլոր մասնակիցները:

Ամփոփված տենդերներ- Այստեղ գտնվում են այն տենդերները, որոնք ամբողջությամբ գնահատվել և ամփոփվել են` ամփոփման արդյունքներն ուղարկված են մասնակիցներին:

Վերոգրյալը վերաբերվում է նաև հարցումներին՝ համապատասխանաբար:

Անժամկետ տենդերներ բաժնում առկա են հետևյալ ենթաբաժինները.

Տենդերներ-այն անժամկետ տենդերներն են, որոնք կազմակերպիչը նշել է հետաքրքրող կատեգորիաներ ենթաբաժնում: Կազմակերպիչը կարող է այդ տենդերներում տվյալ պահին նվազագույն գին առաջարկած մասնակցից կատարել ուղիղ գնում, պատվեր:

Պատվերներ- Այս ենթաբաժնում երևում են այն պատվերները, որոնք կազմակերպիչը կատարել է: 

Հետաքրքրող կատեգորիաներ- Այս ենթաբաժնում կազմակերպիչը նշում է այն կատեգորիաները, որոնց վերաբերյալ ցանկանում է տեսնել անժամկետ տենդերները և կատարել գնումներ:

Որպես մասնակից գրանցված անձանց մոտ առկա են հետևյալ բաժինները.

iTender մրցույթներ բաժնում առկա են հետևյալ ենթաբաժինները.

Բոլոր տենդերները – Այս բաժնում մասնակցի մոտ երևում են իր կողմից նախապես ֆիլտրացված / ընտրված կատեգորիաներ, որը ընտրել է իր անձնական էջում/ բոլոր տենդերները:

Ընթացիկ տենդերներ – Այս բաժնում հրապարակվում են նախապես ֆիլտրացված այն տենդերները, որոնք տվյալ պահին ակտիվ են, գործում են և մասնակիցը այդ տենդերներին ներկայացրել է առաջարկ:

Ավարտված տենդերներ- Այս բաժնում հրապարակվում են նախապես ֆիլտրացված այն տենդերները, որոնց մասնակիցը ներկայացրել է առաջարկներ  և որոնք արդեն ամփոփված են:

Վերոգրյալը վերաբերվում է նաև հարցումներին՝ համապատասխանաբար:

Հետաքրքրողները- Այս բաժնում հավաքագրվում են մասնակցի համար հետաքրքրություն առաջացրած տենդերները և հարցումները:

Անժամկետ տենդերներ բաժնում առկա են հետևյալ ենթաբաժինները.

Տենդերներ- այն անժամկետ տենդերներն են, որոնք մասնակիցը նշել է <<Անձնական տվյալներ>> բաժնում, որոնց համար ցանկանում է գնային առաջարկներ ներկայացնել և մասնակցել անժամկետ տենդերներին:

Պատվերներ- Այս ենթաբաժնում երևում են այն պատվերները, որոնք ստացվել են գնորդների կողմից: 

Այլ մրցույթներ, մասնակիցներ, գներ հաղթողներ- Այս բաժնում գրանցված մասնակիցների մոտ երևում են այն ոլորտների մրցույթներն ու հաշվետվությունները, որոնք մասնակիցը նշել է իր անձնական էջում: Այստեղ են հավաքվում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում կազմակերպված տենդերները, ավարտված տենդերների մասնակիցների, ներկայացված գների և հաղթողների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Նշված տեղեկատվությունը բեռնելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել ծառայությունների փաթեթ: 

Օգտակար հղումներ - Այս բաժնում տեղադրված են հղումներ, որոնք թույլ են տալիս  գնումների էլեկտրոնային համակարգի /armeps/ միջոցով կազմակերպված տենդերները բացելուց անմիջապես հետո տեսնելու տենդերների մասնակիցներին, ներկայացված գները՝ չսպասելով արձանագրությունների: Առկա է հղում, որի միջոցով հնարավոր է իմանալ տենդերների նախահաշվային գները՝ նշելով միայն տենդերի ծածկագիրը:

Վիճակագրություն- Այս բաժինում հրապարակվում են նույն վիճակագրական տվյալները, ինչը կայքի գլխավոր էջում է առկա: 

Գործընկեր- Այս բաժնում, համակարգում բոլոր գրանցված և փաթեթ ձեռք բերած անձինք, հնարավորություն ունեն որպես գործընկերներ, մուտքագրել ընկերության լոգոն, հասցեն, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, գործունեության տեսակը և այս ամբողջ տեղեկատվությունը երևալու է կայքի գլխավոր էջի <<Մեր գործընկերները>> բաժնում:

Կայքում առկա է <live օգնություն>  ֆունկցիան, որի միջոցով կարող եք արագ կապ հաստատել համակարգի օպերատորի հետ, քննարկել և ուղղել համակարգին վերաբերող ցանկացած հարց:

 

 

 

 

Թեժ գծի հեռախոսահամարներ

094 24 49 70

091 24 49 70